Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama
Araç Piyasa Değeri
Hasar Yüzdesi
Araç Kilometre Bilgisi

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama bir takım unsurlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Genel anlamda dikkate alınan başlıklar aşağıda olduğu şekildedir:

Aracın marka ve modeli

Aracın imal edildiği tarih

Aracın trafiğe çıktığı tarih

Aracın kaza anında kaç kilometrede olduğu

Aracın kaza itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri

Aracın hasar geçmişi ve niteliği

Aracın boyanan ve değişen parçaları

Değer kaybı hesaplama esnasında dikkate alınan unsurlar genel anlamda bu şekildedir. Aracınızdaki değer kaybını hesaplamak istiyorsanız, size sunduğumuz aracı kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra değer kaybı hesaplarında bilinmesi önerilen bir takım formüller de yine vardır. Bunlarla sınırlı olmadan değer kaybı almanın da şartları olduğu, kişiler tarafından unutulmamalıdır. Online araç değer kaybı hesaplama yapmak istiyorsanız, tüm bunları bilmeniz de yine gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Otomobiller günlük yaşamda büyük bir öneme sahip olan ulaşım araçlarıdır. Her ne kadar kişiler araç sürerken dikkatli olsa da küçük bir hata, dikkatsizlik ya da karşı taraftan kaynaklanan bir durum kazalara yol açabilir. Bu gibi bir durumda, araç değer kaybı nedir gibi sorular pek çok kişi tarafından sorulan konular arasındadır. Meydana gelen bir kaza ardından onarılan aracın, TRAMER kayıtlarında geçen hasar nedeniyle ikinci el piyasa değerindeki düşüş şekline belirtilebilir. Her ne kadar aracın tamir ve onarımında büyük bir dikkat gösterilse, kusursuz bir işçilik yapılsa da araç üzerinde mevcut kazanın bıraktığı maddi değer kaybı yer almaktadır. Araç değer kaybına uğrayan kişi şahsen ya da vekil vasıtası ile zararın giderilmesine yönelik Asliye Hukuk Mahkemesine gidilerek, dava açma hakkı vardır. Araç değer kaybı davası sigorta firmasına gerçekleştirilen başvurunun kısmen ya da tamamen reddi yahut yazılı başvuruya 15 gün içinde herhangi bir yanıt alınamaması halinde doğrudan açılabilir. 

Değer Kaybı Hakları Nelerdir?

Online araç değer kaybı hesaplama kadar değer kaybının ne olduğunu da bilmek gerekir. Araç sahibi olarak kazanın ardından hasar gören aracın orijinal parçaları tamir edilse bile araba kayıtlarda kusurlu araç olarak geçer. Tamamen kusursuz olan araç sahibi, kusurlu araç sahibi veya ruhsat sahibinden değer kaybını karşılaması için mahkeme yolu ile talep edilebilmektedir. Kusursuz sürücünün sahip olduğu bir diğer hak da zararın karşılanması hedefiyle sigorta şirketine başvuru gerçekleştirmektedir. Lakin zararlı çıkmış olan taraflar, kaza gerçekleştikten sonraki 2 yıl kapsamında trafik sigortasından faydalanmak hedefiyle sigorta firmasına müracaat edebileceğini bilmelidir. Birtakım sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu kasko hizmeti araç değer kaybını karşılamasa bile sigorta firmasıyla hazırlanacak poliçeye değer kaybı güvencesi dahil edilebilmektedir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç kazası ardından değer kaybının nasıl hesaplandığı bir soru işareti oluşturur. Baz değer kaybı = aracın rayiç değeri x yüzde 19 şeklindedir. Total değer kaybı = baz değer kaybı x hasar boyutlu kat sayısı x araç kullanılmışlık düzeyi kat sayısı şeklindedir.

Araç değer kaybı hesaplama robotu arıyorsanız, sizinle paylaştığımız bu araçtan yararlanabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloya da bakarak hasar boyutu ve kat sayısına göre inceleme gerçekleştirebilirsiniz.

Kod

Hasar Boyutu

Kat Sayı

A1

Büyük Hasar

0,90

A2

Orta Hasar

0,75

A3

Küçük Hasar

0,50

A4

Basit Hasar

0,25

Online araç değer kaybı hesaplama istiyorsanız, bu gibi ayrıntılar da bilinmesi gereken konular arasındadır. Tabloyu incelerseniz hasar hangi kodun hangi hasar boyutuna karşılık geldiğini ve bunların kat sayı değerlerini keşfedebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü

Araç değer kaybının hesaplanması esnasında dikkate alınan bazı formüller vardır. 2. el araç değer kaybı hesaplama kapsamında aşağıda olan tabloyu değerlendirmeniz de mümkündür.

Kullanılmışlık Düzeyi

Kat Sayı

0 – 14,999 km

0,90

15,000 – 29,999 km

0,80

30,000 -44,999 km

0,60

45,000 – 59,999 km

0,40

60,000 – 74,999 km

0,30

75,000 – 149,999 km

0,20

150,000 ve üzeri

0,10


Ayrıca hasar büyüklüğü tanımları da yine yer almaktadır. Hangi kodun ne anlama geldiği aşağıda yer alan tablodan incelenebilir.

 

Kod

Piyasa Değeri 0 – 75,000 TL

Piyasa Değeri 75,001 – 150,000 TL

Piyasa Değeri 150,001 – 300,000 TL

Piyasa Değeri 300,001 TL Araç ve Üzeri Araçlar

A1

Yüzde 25,01 ve üzeri

Yüzde 20,01 ve üzeri

Yüzde 20,01 ve üzeri

Yüzde 20,01 ve üzeri

A2

Yüzde 15,01 – yüzde 25

Yüzde 12,01 – yüzde 20

Yüzde 10,01 – yüzde 20

Yüzde 8,01 – yüzde 20

A3

Yüzde 5,01 – yüzde 15

Yüzde 4,01 – yüzde 12

Yüzde 3,01 – yüzde 10

Yüzde 2,01 – yüzde 8

A4

Yüzde 5’e kadar

Yüzde 4’e kadar

Yüzde 3’e kadar

Yüzde 2’ye kadar


Değer
kaybı hesaplama esnasında bunlar, bilinmesi gereken değer tablolardır. Tüm bu tabloları incelerseniz, hesaplama gerçekleştirirken genel bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Araç değer kaybı hesaplama konusunda bilgi arıyorsanız yukarıda verdiğimiz tüm tabloları değerlendirmeniz mümkündür. Ayrıca sizinle paylaştığımız hesaplama aracından da yararlanabilirsiniz.

Bununla birlikte araç değer kaybı talep edebilmek için, bleirli şartların olduğu da bilinmelidir. Bunlar temel maddeler halinde aşağıda olduğu şekildedir:

1- Kaza tarihi üzerinden en çok iki sene geçmiş olmalıdır.

2- Otomobildeki hasar daha önceden hasara uğramamış bölgede bulunmalıdır.

3- Kaza ardından hasar otomobilde meydana gelen hasar, mini onarımla çözülebilen basit işlemlerden olmamalıdır.

4- Aracın ağır hasar kaydına sahip araçlardan olmaması gerekir.

5- Kısa süreli kiralık araçlar, dolmuş, taksi, test aracı, koleksiyon ve antika kabul edilen otomobillerdeki hasar nedeniyle gerçekleştirilen değer kaybı talepleri ve tekerlekli-paletli, zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar nedeniyle gerçekleştirilen değer kaybı talepleri teminat kapsamı dışındadır.

6- Motorlu bisikletlerin kullanılmasından kaynaklanan zararlar teminat dışıdır. 

7- Aracın kilometresi 165,000 üzerinde ise değer kaybı tazminatı alınamayacaktır.

8- Kazada tamamen kusurlu veya diğer sürücüye nazaran daha kusurlu olan taraftan, değer kaybı istenebilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Araç değer kaybı hesaplama, trafik kazası neticesinde hasar gören araçta, piyasa rayicine göre meydana gelen değer düşüklüğünü anlatmaktadır.

Araç değer kaybı alabilmenin iki farklı yolu vardır. Bunlardan bir tanesi sigorta firmasına başvuru yapmaktadır. İkinci olarak da sigorta şirketine dava açılabilir. Ancak araç değer kaybı almanın bir takım şartlarının olduğu da unutulmamalıdır.

Araç değer kaybı alabilmek için taşınması gereken bir takım şartlar mevcuttur. Bunlardan bazıları ana hatları ile maddeler halinde şu şekilde verilebilir:


1- Kaza tarihi üzerinden en çok iki sene geçmiş bulunmalıdır.

2- Otomobildeki hasar daha önceden hasara uğramamış bölgede olmalıdır.

3- Kaza sonrasında hasar otomobilde oluşan hasar, mini onarımla çözülebilen basit işlemlerden olmamalıdır.

4- Aracın ağır hasar kaydına sahip araçlardan olunmamalıdır.

5- Motorlu bisikletlerin kullanılmasından kaynaklanan zararlar teminat dışıdır.

6- Aracın kilometresi 165,000 üzerinde ise değer kaybı tazminatı alınamayacaktır.

7- Ayrıca kazada tamamen kusurlu ya da diğer sürücüye nazaran daha kusurlu olan taraftan, değer kaybı talep edebilir.

araç değer kaybı hesaplama