Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

Reşit İlker Altunışık

 

İlk yorumlayan siz olun

Hakkımda

Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta; yapılacak girişimler ve izlenecek stratejiler müvekkil onayı ile pratiğe geçirilmektedir. Dava ile ilgili aşamalar ve yol haritası müvekkile sözlü ve yazılı olarak sunulmaktadır.

Ofisimiz müvekkillere hukuk alanında vereceği profesyonel desteğin çıtasını her zaman yüksek tutarak hukuksal yaşama dair disiplinleri de içinde barındıran isabetli çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Yatırımcı firmaların Türkiye’ de yapmış oldukları yatırımlarda kurumsal açıdan da danışmanlık hizmeti vererek hukuki ilişkiler kurulurken ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları, hukukun genel prensiplerine uygun uzlaşma yöntemleriyle çözümlemekte koruyucu hukuk mekanizmasını işletmektedir.

Ofisimizin hedefi, sorunlarına somut çözümler getirilmiş müvekkillerin sayısını arttırmaktır. Bu nedenle yapılan çalışmaların hızlı, pragmatik ve amaca götürücü nitelikte olması özellikle gözetilmektedir.Müvekkillerin her türlü hukuksal taleplerinin karşılanmasında ofisimizin üzerine düşen en önemli görev, konunun tüm yönleriyle ve doğru biçimde aktarımını sağlamaktır. Objektif yaklaşımlar ve sistemli bir sorun analizi ise bu amaca ulaşmada ilk adımdır.Bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında müvekkillerinin kamuya açık olmayan her türlü bilgi ve belgelerini gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak muhafaza etmeyi ilke olarak benimsemiştir. Dış ilişkide sübjektif temsil ilkesini benimseyen ofisimiz, müvekkil haklarının en iyi biçimde korunabilmesi için karşılıklı güven ilişkisinin çok önemli bir koşul olduğu inancındadır. Bu yolda vazgeçilmez değerleri ise ; güvenirlik, esneklik, takım çalışması ve müvekkili doğru bilgilendirmedir.

Sık Sorulan Sorular

Q Sadece Adana'ya mı hizmet veriyorsunuz?

Adana Geneline Hizmet Vermekteyiz.