Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Aylık Brüt Maaşınız
Fazla Mesai Saatiniz

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Mesai hesaplama nasıl gerçekleştirilir? Faza mesai çalışanın normal çalışma saatlerinin ya da yasaların izin verdiği azami çalışma saatlerinin ötesinde, çalıştığı ek saatlerdir. Söz konusu saatler genel olarak çalışanın fazla mesai ücreti olarak bilinen normal saatlik ücretinden daha yüksek orana sahiptir. Ülkemizde bu oran yüzde 50 miktarındadır.

Fazla mesai yoğun iş sezonları ya da karşılanması gereken bir son tarihi bulunan özel projeler gibi çalışma talebinin yüksek olduğu hallerde yaygın bir şekilde gerçekleştirilir. Haftada 45 saat üzerinde çalışan bireyler, ek çalışmaları için daha yüksek ücret alma hakkını taşımaktadır.  Buna da fazla mesai ücreti adı verilir.

İş kanununa göre işveren kişilerin haftada 45 saat üzeri çalışan belirli çalışanlara fazla mesai için ödeme gerçekleştirmelidir. Eğer fazla mesai hesaplama nasıl gerçekleştirilir diyorsanız, siz sunduğumuz aracı kullanmanız mümkündür.

Fazla Çalışma Ücreti Nedir?

Fazla mesai ücreti hesaplama nedir? Çalışma süresi İş Kanuna dair Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ne düzenlenmiş olup, yönetmenliğin üçüncü fıkrasına göre çalışma süresi işçinin çalıştığı işte geçirdiği süre olarak tanımlanmaktadır.

Fazla çalışma fazla çalışmış olan işçinin, ilgi kanun ve iş sözleşmesinde verilen süreden daha fazla çalıştırılmasına denen bir durumdur. İş Kanunu içerisinde bulunan alakalı madde çerçevesinde işçi haftalık olarak en fazla 45 saat çalışabilmektedir. Bunun üzerinde olan çalışmalar fazla mesai şeklinde geçmektedir.

Fazla mesai çalışma durumunda, ücretler normal çalışma süresindekine göre daha çoktur. Mesai saati hesaplama yaparken bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Fazla mesai prosedürü, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma şeklinde ayrılır.

Bunların arasında fazla çalışma, haftalık 45 saatten daha fazla çalışmasına denir. Haftalık 45 saat çalışılması gereken yerde çalışan 50 saat çalışıyorsa ilgili 5 saat fazla mesai durumundadır. Fazla süreli çalışma ise işçinin haftalık olarak 45 saatten az çalışması, ancak işyerinin normal koşullar altında belirlediği çalışma saatinden daha fazla çalışma süresine denmektedir.

Bu durumda haftalık 35 saat çalışılan yerde işçi 40 saat çalışıyorsa, ilgili 5 saat fazla süreli çalışmadır.

Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? Bu soru birçok kişi tarafından düşünülen konu başlıkları arasındadır. Fazla çalışma ücreti hesaplama, tespit edilen oranların brüt ücret üzerine eklenmesi ile yapılır.

Fazla süreli çalışma çerçevesine bulunan çalışma süreleri ise yüzde 25 oranında daha fazla ücretlendirilir.

Fazla Mesai Ücreti Ödemesi Ne Zaman Gerçekleştirilir?

Brütten nete fazla mesai ücreti hesaplama gibi konular pek çok kişinin merak ettiği ve öğrenmek istediği konular arasındadır. Hesabın nasıl yapılacağını merak ediyorsanız size sunduğumu aracı kullanabilir, böylece merak ettiğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra fazla mesai ücretinin ne zaman gerçekleştirdiği de merak edilen konulardan biridir. Ek çalışma bedelleri, işçinin normalde aldığı ücrete eklenerek ödenebilmektedir. Söz konusu ödeme maaşa ek yapma yolu ile ya da ekstradan gerçekleştirilebilir. İşçi ile işveren arasında bulunan prosedüre bağlı olmaktadır. İşveren taraf fazla mesai ücretini sözleşmede belirtilen tarihe dek ödemekle yükümlüdür.

Personel ilgili ücretin verilmemesi durumunda, belirli bir süre kapsamında talep gerçekleştirebilmektedir. Bu çerçevede zaman aşımı da bilinmesi gereken, önemli bir detaydır. 4850 sayılı olan iş kanununa göre fazla mesai aşımı 5 sene şeklinde belirlenmiştir. Personel ek mesai gerçekleştirmesi durumunda ücretleri ödenmediyse, söz konusu zaman için müracaat etmelidir. İşveren taraf yasal yükümlülüğünü yerine getirmemişse durum yetkili makam tarafından değerlendirilmektedir.

Böyle bir halde personelin hakkı olan ücretin işverenden tahsil edilmesi mümkündür. Kanunda resmi tatillerde gerçekleştirilen mesai için herhangi bir zaman aşımı söz konusu olmaz. Ancak söz bahsedilmiş olan koşullar, iş günlerinde yapılan ek mesailerde geçerli olmaktadır.

Fazla Mesai Ücreti İspatı Nasıl Gerçekleştirilir?

Eğer fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır diyorsanız, sizinle paylaştığımız aracı kullanarak kısa sürede hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra bilmeniz gereken bazı durumlar da vardır. İspat durumu da bunlardan bir tanesidir.

Personel ek ücret alabilmek için, fazladan çalışmış olduğunu ispat etmelidir. Bu konuda farklı seçenekler yer almaktadır. Bordrolar bunlardan bir tanesidir. İşçinin çalıştığı her saatin bordroya kaydedilmesi gerekir.

Bordro tutmak işveren için kanuni bir zorunluluk olmaktadır. Personelin fazladan çalışmış olduğu her saat böylece belgelendirilebilir. Çalışma süresi ve mesai gibi konular bordro içerisinde bulunmaktadır. Bu kayıtlar fazla mesai ispatı için kullanılabilir yapıya sahiptir.  Ek mesai zamanlarının bordro üzerine işlenmemesi, cezai yaptırıma neden olabilir. İşveren taraf çalışma aktivitesini, fazla mesai hesaplama çizelgesine geçmelidir.

Bir diğer yöntem de tanık beyanının delil değeridir. İşveren tarafın ek mesaileri işlemedi haller mevcut olabilir. Bu geçerliyse tanık beyanına dayanarak da ek mesai talep etmek mümkün olmaktadır. Mesai saatleri dışında çalıştığına tanık olan herkes tanık olarak gösterilebilir. Tanıklığın mahkeme tarafından kabulü durumunda, ek mesai ücretlerinin ödenmesine dair hüküm verilebilir.

Bununla birlikte tanık beyanı ile ek mesai başvurusu, dikkat edilmesi gerekmekte olan bir durumdur. Tanık ifadesinin fazla mesaiye dair sağlam ve ikna edici kayıtlar içermesi şarttır. Güvenlik kamerası kayıtları bu durumda kanıt, delil olarak incelenebilir.

Ayrıca çalışma amaçlı olarak yazışmalar ve dokümanlar da ek mesaiye bir kanıt teşkil edebilir. Bunların tümü fazla mesaiye bir kanıt olaraktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Fazla mesai ücreti farklı şekillerde kanıtlanabilir. Bunlardan bir tanesi bordrolardır. Zira bordro tutmak işveren taraf için kanuni bir zorunluluktur. Bununla birlikte farklı yöntemler de yine yer almaktadır. Tanık beyanının delil değeri de yine mevcuttur. Mesai saatleri içinde çalıştığına tanık, şahit olan herkes bu kapsamda gösterilebilir.

Ayrıca güvenlik kamerası kayıtları, çalışma amaçlı yazışmalar, dokümanlar da ek mesaiye bir kanıt olarak kullanılabilir.

Fazla çalışma durumu, fazla çalışmış olan işçinin alakalı kanun ve iş sözleşmesinde bahsedilen zamandan daha fazla çalıştırılmasına denen bir haldir. İş Kanunu kapsamında olan ilgili madde bakımından işçi haftalık olarak maksimum 45 saat çalışabilmektedir. Söz konusu zamanın üzerinde olan çalışmalar fazla mesai olarak belirtilir.

İş Kanunu içerisinde işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş durumdadır. Bu kapsamda işçi bir hafta da en çok 45 sat çalıştırılabilmektedir. Söz konusu zamanın üzerinde olan çalışmalar ise fazla mesai kapsamına girmektedir.

fazla mesai ücreti hesaplama