Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı

İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı
 • İşe Giriş Tarihi
 • İşten Ayrılış Tarihi
Aylık Brüt Maaşınız
Yol, Servis vb. :
İhbar Tazminat Detayları
Brüt İhbar Tazminatı Tutarı
Gelir Vergisi Tutarı
Damga Vergisi Tutarı
Net İhbar Tazminatı Tutarı
Kıdem Tazminat Detayları
Kıdem Süresi
0
Brüt Kıdem Tazminatı Tutarı
Damga Vergisi Tutarı
Net Kıdem Tazminatı Tutarı

İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama

SGK ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama gibi konular birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Eğer hesaplamayı nasıl yapabileceğinizi merak ediyorsanız, size sunduğumuz araçtan yararlanmanız mümkündür.

Tazminatın hesaplanabilmesi için aylık brüt maaş, yol, yemek, ek gelirler, işe giriş ve çıkış tarihleri doldurulmalıdır. Tazminat hesabı yalnızca girilen bilgiler baz alınarak gerçekleştirilmekte olup bilgi amaçlıdır.  Ay 30 gün yıl ise 360 gün şeklinde değerlendirilmektedir.

Ayrıca 375 sayılı olan KHK’nın 1. Maddesine göre kıdem yılı 25 seneden fazla sürenler için 25  yıl olarak alınmıştır. Kıdem tazminatı hesaplama yapmak istiyorsanız, size sunduğumuz aracı kullanarak kısa sürede hesabı gerçekleştirebilirsiniz. Türk lirası esas alınmış olup hesaplanan tutarlar bahsettiğimiz üzere bilgi amaçlıdır.

Eğer İhbar ve Kıdem Tazminatı konusunda merak ettiğiniz konular bulunuyorsa bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, öncesinde bu kavramların da ne olduğunu bilmek gerekir. İşçi ve işveren arasındaki  ilişkide işçinin, işyerindeki çalışma süresi ve çalışma şartlarına göre bir takım hakları yer almaktadır. Kıdem tazminatı söz konusu haklardan bir tanesidir.

İşçinin iş yerindeki çalışma süresi uzadıkça kıdem tazminatının da artan bir yapısı vardır. Kıdem tazminatı işverenin işçiyi işten çıkarması yahut işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde işçiye ödenen miktardır.

Kanunda belirtilen asgari alışma süresini doldurmuş olan işçinin, iş sözleşmesinin yine kanun içerisinde belirtilen sebeplerden biri ile son bulması durumunda işçiye kıdemi  ve ücreti dikkate alınarak, işverence ödenmektedir.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin kanun içerisinde öngörülen ve kıdem tazminatına hak kazandırılan hallerden biri ile sona ermesi gerekir. Ayrıca işçinin minimum bir senelik kıdem bulundurması da aranır.

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesi ile derhal ödenmesi gereken bir miktardır. Ancak toplu iş sözleşmesinde söz konusu durumda makul bir süre belirlenebilir. Bu halde ilgili tazminat en geç söz konusu sürenin sonunda ödenmelidir. Aksi halde kıdem tazminatına mevduata uygulanan maksimum faiz oranı üzerinden faiz alma hakkı doğmaktadır.

İşçi söz konusu hakkını dava açma yolu ile elde edilmektedir. Kıdem tazminatı için dava açmadan önce bilinmesi gerekenler de yer almaktadır. Bunun için ilk olarak bir arabulucuya başvurulması gerekir. Ayrıca kıdem tazminatı alacağı için zaman aşımı süresi beş senedir.

Eğer kıdem tazminatı hesaplama yapmak istiyorsanız size sunduğumuz aracı kullanabilir, böylece rakamları görebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Şartları Neler?

İşçi ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatını hesaplamanın bazı şartları yer almaktadır. Genel anlamda söz konusu şartlar aşağıda olduğu gibi maddeler halinde gösterilebilir:

Bir tam sene çalışmış olması

Hizmet sözleşmesinin İş Kanunu’na tabi olması

İşveren tarafından haklı bir sebep olmadan işten çıkarılması veya işçinin kendisinin haklı bir sebeple işten ayrılması

İşçinin askerlik sebebiyle işten ayrılması

Kadın işçinin evlendikten sonra 1 sene içinde işten ayrılması

Kıdem tazminatı hesaplama öncesinde bilmeniz gereken şartlar ana hatları ile bu şekildedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama kadar bunların ne olduğunu bilmek de büyük bir önem taşır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin son brüt maaşı, çalışılan sene sayısı ve kıdem tazminatı oranları göz önünde bulundurulmaktadır. Tazminat oranları ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Türkiye’de işçinin hizmet süresine göre kıdem tazminat oranı tespit edilmektedir. İşverenler işçinin emekliliğe hak kazanması, istifa etmesi, işten çıkarılması ya da işin sona ermesi gibi hallerde kıdem tazminatı  ödemek durumundadır.

Kıdem tazminat işverenlerin, çalışanlarına sunmuş olduğu sosyal yardım olarak kabul edilmektedir. Kıdem tazminat önerileri genel olarak işçinin işverenden ayrılması haline gerçekleştirilmektedir. Lakin işverenin,

İşten çıkarılma,

Emeklilik,

İşin sona ermesi,

Gibi hallerde kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı çalışanların işverenleri ile olan ilişkilerin sona ermesi haline aldıkları bir ödemedir. Ancak ödeme işçilerin emeklilik fonlarına katkı sağlamasına da olanak tanımaktadır.

Bu bakımdan kıdem tazminatı çalışanların maddi geleceklerini güvence altına almalarına olanak tanır. Kıdem tazminatı ödemesi işten çıkarma halinde  tek seferde ve toplu biçimde ödenmelidir.  Ödeme eksik yapılırsa ya da hiç gerçekleştirilmezse arabuluculuğa başvurulabilir.

Tazminat hesaplama nasıl yapılır diyorsanız, size sunduğumuz aracı kullanarak bu konuda merak ettiğiniz yanıtlara alabilirsiniz. Söz konusu sonuçlar bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşçi ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı hesaplaması gerçekleştirilirken işçinin aldığı son ücret ele alınmaktadır. Eğer işçi ücretini parça başı, akort, götürü ya da yüzde usulü gibi usuller ile alıyorsa

Ücret sabit olmayacağından son bir senelik zaman içinde ödenen miktarın süre içinde çalışılan günlere bölünmesi şekliyle tespit edilecek ortalama ücret esas alınmaktadır.  1475 sayılı yasanın 14. maddesi çerçevesinde kıdem tazminatı aşağıda olduğu şekilde hesaplanmaktadır:

İşçinin brüt çıplak günlük ücreti belirlenmektedir. Yasa gereği 30 ile çarpılmaktadır.

Ücrete süreklilik ve düzenlilik oluşturan sosyal yardım ve benzeri ücret ekleri katılır.

Düzenlilik oluşturan ikramiye gibi senenin belirli zamanlarında gerçekleştirilen yardımlar, ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlüğü bulunmalıdır.

Primlerin miktarın asli unsur kabul edilmesi durumunda son bir sene içinde ödenen primler üzerinden günlük tutar bulunmaktadır. Kıdeme esas ücrete ilave edilmelidir.

Giydirilmiş ücret hesabında değişkenlerin tamamının brüt tutar üzerinden baz alınmalıdır. Kıdem tazminatından damga vergisi haricinde kesinti gerçekleştirilemez.

Kıdem tazminatı hesaplama genel hatları ile böyledir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü ve Uygulama Örnekleri

Kıdem tazminatı hesaplama formülü ülkelere ve yasalara göre farklılık arz edebilmektedir. Ülkemizde kıdem tazminatının hesaplanması işçinin çalışma zamanına ve son brüt maaşına göre tespit edilen kıdem tazminatı oranına ve katsayılarına göredir. Formül ise kıdem tazminatı = brüt maaş x kıdem tazminat oranı x katsayı şeklindedir.

Burada yer alan brüt maaş, işçinin son aldığı brüt maaşıdır. Kıdem tazminatı oranı ise işçinin çalışması üresi ve ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tespit edilen kıdem tazminatı oranıdır. Kat sayı ise kıdem tazminatı hesabına kullanılan katsayı olup 30 gündür.

2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminat hesaplama formülü sık sık kişiler tarafından sorulan konular arasındadır. Kanun içerisinde belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin, iş sözleşmesinin yine kanun içinde belirtilen nedenlerden biriyle son bulması durumunda, işçiye kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması için sözleşmesinin kanun içerisinde ön görülen ve kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden biri ile sona ermiş olması, işçinin minimum bir senelik kıdeme sahip olması gerekir. Hesaplama üstte verilen şekilde yapılmakta ya da aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmektedir:

Çalışan kişinin çalışmış olduğu toplam süre tespit edilir.

Çalışan kişinin çalışmış olduğu toplam sene sayısı ile aldığı son brüt ücret yol, yemek ve diğer yan ödemeler ile beraber çarpılır.

Tam sene sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı tespit edilir. Günlük brüt ücret ile çarpılmaktadır.

Ortaya çıkan tutar içerisinden yüzde 0,759 oranında damga vergisi kesilmektedir. Geriye kalan tutar kıdem tazminatını göstermekte olup çalışana bu tatar ödenmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü genel anlamda burada olduğu şekildedir.

İşçi İstifa Etmesi Halinde Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

İşçinin istifa etmesi alinde kıdem tazminatı alıp alamayacağı birçok kişi tarafından merak edilir. İşçinin istifa etmesi halinde genel olarak mümkün olmamaktadır. Zira kıdem tazminatı işveren tarafından işçinin işten çıkartılması, emekliliğe hak kazanılması yahut işin sona ermesi gibi hallerde ödenmektedir.

Lakin bazı hallerde işçi istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı ödemesi alabilir. Örnek olarak işçi haklı bir sebebe dayanarak ayrılmışsa, işçiye ödenebilir.

İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatının hesaplanması genel anlamda yukarıda olduğu gibidir. Bunun yanı sıra ihbar tazminatı hesaplama da kişiler tarafından merak edilen konular arasındadır. İşçinin kıdeme esas ücreti ihbara esas ücretiyle aynı olmaktadır.  Ücret kıdem tazminatında olduğu gibi giydirilmiş ücret olarak tespit edilir.

Sözleşme ile arttırılmamışsa yasal ihbar önelleri baz alınmaktadır. İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi haricinde kesinti gerçekleştirilememektedir.  İhbar tazminatı hesaplama ya da ihbar ve kıdem tazminatı üzerinde merak ettikleriniz varsa büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kıdem ve ihbar tazminatları farklı şekillerde hesaplanmaktadır. Sizin için sunduğumuz hesaplama aracında ilgili alanları doldurarak, sonuçları kısa sürede alabilirsiniz.

İhbar tazminatı almak için bazı şartlar vardır. Bunun için belirsiz süreli bir sözleşme olmalıdır. İşçi ya da işveren bakımından haklı bir fesih sebebi bulunmamalıdır. Ayrıca kanunda ön görülen ihbar sebebi olmamalıdır. İşyeri devrinde de işçi ihbar tazminatı talep edememektedir.

İş Kanunu’nda en az bir sene çalışmak olmak, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten çıkmış ya da çıkarılmış olmak şartlarının bulunması haline buna hak kazanılacağı belirtilmektedir.

ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama