Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

İnfaz Hesaplama | Yatar – Denetimli Serbestlik Programı

İnfaz Hesaplama | Yatar – Denetimli Serbestlik Programı

* Ceza Miktarını Yıl – Ay – Gün Olarak Giriniz:

Ceza Türünü Seçiniz:

Süreli Hapis Cezası

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Müebbet Hapis Cezası

Suç Tarihini Giriniz:

*Suçun işlendiği tarihi yukarıdaki tarih kutucuğundan bularak seçiniz.

Suç Türünü Seçiniz:

Adi Suçlar (Aşağıdaki suçlar dışındaki tüm suçlar)

Kasten Öldürme (TCK 81, 82, 83)

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (Yüzde Sürekli Değişikliğe Sebebiyet) (TCK 86, 87/2-d)

Eşe veya Üstsoya-altsoya veya Kardeşe ya da Savunmasız Kişiye Karşı Kasten Yaralama ve Neticesi  Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK 86/3-a-b, 87/1,2)

İşkence ve Eziyet (TCK 94,95,96)

Basit Cinsel Saldırı (TCK 102/1)

Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK 102/2)

Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK 103)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 104/1)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Hali (TCK 104/2)

Cinsel Taciz (TCK 105)

Terör Suçu (3713 sy. yasa kapsamındaki suçlar)

Özel Hayata Karşı Suçlar (TCK 132 – 138 arası)

Uyuşturucu Ticareti (TCK 188)

Örgüt Suçları (TCK 220. md)

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (TCK 302 – 339 arası)

MİT Kanunu Kapsamındaki Suçlar (2937 sayılı kanun kapsamında işlenen)

Doğum Tarihini Giriniz:

*Hükümlünün doğum tarihini gün ay yıl olarak yukarıdaki alana giriniz.

Mahsup (Tutukluluk/Hükümlülük Süresi):

YokVar

Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı:

YokVar

Hükümlünün Varsa Özel Durumunu Seçiniz:

0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın hükümlü

Ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle hayatını tek başına sürdüremeyen hükümlü (Sağlık Kurulu ya da Adli Tıp Kurumu raporu gerektirir.)

İnfaz Yatar Hesaplama

İnfaz yatar hesaplama, hapis cezasına çarptırılmış olan kişinin cezaevinde ne kadar kalması gerektiğini hesaplamanıza yardım etmektedir. Gerekli alanları doldurarak, kısa sürede hesaplama yapmanız mümkündür. Ancak bu araç size sadece bilgi vermek içindir.

İnfaz (yatar) mahkeme kararının kesinleşmesi ile başlayarak ceza, güvenlik ve koruma tedbirlerinin yerine getirilmesine denmektedir. İnfaz hukuku ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilmesine dair esasları gösteren, bağımsız bir hukuk dalıdır.

Gerçekten infaz hukuku ceza hukuku yaptırımlarının infazı konusuyla ilgilenilmektedir. İnfaz hesaplaması esnasında dikkat edilmesi gereken mevzuatlar aşağıda olduğu gibidir:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanunu

Bu kanunun uygulanmasını gösteren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

671 sayılı KHK

Adalet Bakanlığının diğer yönetmelik ve genelgeleri

2324 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlan Yönetimi ile infaz rejimine ilişkin düzenlemeler içeren 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu

Yatar infaz hesaplama esnasında dikkat edilmesi gereken mevzuatlar genel olarak bu şekildedir.

Yatar-İnfaz Hesaplama Nedir?

Ceza yatar hesaplama yapmadan önce bunun ne olduğunu da bilmek gerekir. İnfaz hesaplama ceza mahkemesi tarafından verilene kesin hüküm sonucunda hapis cezasına çarptırılan kişinin, cezaevinde ke kadar kalmasının gerektiğini, cezaevinden çıkma ardından denetimli serbestlik zamanının koşullu salıverilme süresinin ve bi-hakkın tahliye süresinin ne kadar olduğuna yöneliktir.

İnfaz hesaplama işleminin gerçekleştirilmesinin hukuki literatürde bulunan ismi müddetname hesaplamadır. Bu bakımdan infaz mahkeme tarafından verilip kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi şeklinde bahsedilebilir.

Hapis 5237 sayılı olan TCK’nın 45. maddesinde cezalar hapis ve adli para cezaları şeklinde tespit edildikten sonra 46. madde içerisinde hapis cezalarının türü verilmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis TCK’nın 47. maddesi çerçevesinde hükümlünün hayatı boyunca devam eden bir türdür. 5275 sayılı yasanın 9 ve 25. maddeleri çerçevesinde sıkı ve güvenlik rejimine tabi tutularak infaz ettirilir.

Müebbet hapis ise TCK’nın 48. maddesi çerçevesinde hükümlünün hayatı boyunca devam etmektedir. Süreli hapis ise TCK 49. madde kapsamında kanunda aksi belirtilmeyen durumlardan bir aydan ay, yirmi seneden fazla olmayan yapılardır. Kanunda aksi söylenen durumlarda bir ayın altı ya da 20 senenin üstünde belirlenmesinde engel yoktur.

Ancak TC 61/7 maddesi kapsamında artırım nedenlerinin uygulanması kapsamında süreli hapis cezası 30 seneden yukarı olamaz. Kendi içinde uzun ve kısa süreli olarak ayrılmaktadır. Kısa süreli 1 sene veya daha az süreli olup uzun süreli 1 sene veya daha fazla sürelidir.

Yatar-İnfaz Hesaplama Şartları

Ceza yatar hesaplama şartları da hesaplama kapsamında bilinmesi gereken detaylardan bir tanesidir. Yatar-infaz hesaplamada kesin hüküm sağlanan ve hapis cezasına çarptırılan bireyin en çok merak ettiği hukuki işlemler arasındadır.

Fail için verilecek infaz yatar kararını uzatan veya kısaltan suçlunun geçmişi ve mevcut koşullarıyla ilgili çok sayıda etken vardır. Detaylı yatar hesaplama kapsamında dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar vardır. Sürenin hesaplanmasında olumlu ya da olumsuz etkileyen unsurlar ana hatları ile şöyledir:

Suçun hangi tarihte işlenmiş olduğu

İşlenen suçun niteliği

Suçu işleyen kişinin kadın ve üç yaşından küçük çocuğun olup olmaması

Suç işleyen kişinin yaşı

Suçlunun hapis cezasının infaz edileceği tarihteki ve ara süredeki infaz kanunu

Suç tarihindeki mevcut olan infaz kanunu

Suçtan ötürü cezaevinde yatarken firar edip etmeme durumu

Suçun mükerrer olması durumunda ikinci kez mükerrer olup olmadığı

Genel anlamda yatar hesaplama içinde önemli noktalar bu şekildedir.

Ceza Hesaplama

İnfaz yatar hesaplama dört ayrı şekilde ele alınabilir. Bunlar genel anlamda aşağıda olduğu şekilde, maddeler biçiminde gösterilebilir:

07.2016 Öncesi İçin İnfaz Hesaplama

03.2020 Öncesi İçin İnfaz Hesaplama

03.2020 Sonrası İçin İnfaz Hesaplama

Mükerrirler İçin İnfaz Hesaplama

Bunların her biri farklılık göstermektedir. Eğer yatar infaz hesaplama nasıl yapılır diyorsanız size sunduğumuz aracı kullanabilirsiniz. İlgili alanları doldurduktan sonra hesapla üzerine tıklayarak, sonuçları hemen alabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İnfaza başlanmış ise tamamen infaz edilmesi ardından, kanunda 3 ve 5 senelik tekerrür süreleri ön görülmüştür. Buna göre 5 seneden uzun süreli hapis cezası durumunda, tekerrür süresi önceki cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 5 senedir.

5 seneden az süreli verilen hapis cezası ve adli para cezası halinde ise tekerrür süresi, cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç senedir.

Tekerrür olması halinde 5 seneden daha kısa süreli verilen cezalarda bireyin yatarı 3 senedir. 5 seneden fazla olanlarda ise süre 5 sene ile limitlendirilebilir.

Müebbet cezası kaç sen, yani hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur.

infaz yatar hesaplama