Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

İş Kazası Tazminat Hesaplama Aracı

İş Kazası Tazminat Hesaplama Aracı
Kaza Tarihindeki Yaşınız:
Sakatlık Oranı:
Net Maaş:
Kusur Oranı
Cinsiyet


 

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

İş kazası tazminatı hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Eğer bu konuda hızlı sonuçlar almak istiyorsanız size sunduğumuz hesaplama aracından yararlanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken ilgili alanları doldurmak ve ardından hesapla butonuna tıklamadır. Robotumuz sizi bilgilendirme için sunulmuştur.

İş kazası sigortalı olarak çalışan kişinin işini gerçekleştirdiği esnada bedence ya da ruhça zarara uğraması haline gerçekleştirilebilir. İşçi söz konusu kazayı işyerinde olduğu esnada yaşamış olabileceği gibi, işverence görevle başka bir yere gönderilmiş olduğu esnada yahut işyerine işveren tarafından araçla götürülmesi esnasında da gerçekleşebilir. Her üç hal de iş kazası şekline belirtilir.

Kaza işçinin yaralanması ya da ölümü ile sonuçlanabilir, bu bakımdan söz konusu hal yaşandığı zaman ilgili kolluk birimi, Cumhuriyet Savcısı gerekli cezai soruşturmayı gerçekleştirir. Bunun sonucunda olayın sorumluları aleyhine ceza davasına gidilir.

Eğer iş kazası tazminat hesaplama robotu arıyorsanız, bu konuda size sunmuş olduğumuz araçtan faydalanmanız mümkündür.

İŞ kazası Meydana Gelmesi Halinde Hangi Davalar Açılabilir?

İş kazası meydana gelindiği zaman işçi veya kanuni mirasçıları, işçinin ölümü halinde, tarafından da hukuk davaları açılabilir. Tazminata yönelik talepler de söz konusu davalarla ileri sürülebilir. Ayrıca iş kazası durumunda Sosyal Güvenlik Durumu tarafından açılan rücu davları da yer almaktadır.

Söz konusu davalarda iş kazasının yaşanmasındaki kusurun işverene ait olması yahut üçüncü kişiye veya işçiye ait olması durumlarında, şu gibi davalar açılabilir:

    Ceza davası

    Maddi ve manevi tazminat davaları

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak rücu davaları

İş Kazı tazminat davası hem asıl işverene hem de tüm alt işverenlere yönelik açılabilir. Eğer uzuv kaybı tazminat hesaplama aracı arıyorsanız, size sunduğumuz seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Gerekli alanları doldurarak, merak ettiğiniz sonuçları hemen alabilirsiniz.

İş Kazası Sonrasında Tazminat Hakları

İş kazasına maruz kalan işçi olay ardından uğradığı kazanın zararının karşılanabilmesi için maddi ve manevi tazminat olanağına sahiptir. Maddi tazminat kapsamında,

    Sürekli iş gücü kaybı,

    Geçici iş göremezlik ödeneği,

    Tedavi iş göremezlik ödeneği,

    Vefat halinde yakınlarının hak ettiği destekten yoksun kalma tazminatı,

Gibi bir takım başlıklar vardır. Manevi tazminat ise kaza sonucunda meydana gelen derin acı, üzüntü ve psikolojik sarsıntının biraz da olsa azaltılmasını hedefler. Vefat durumunda yakınlarının sakatlanma dışında çalışanın kendisinin manevi tazminat elde etme hakkı mevcuttur.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Gerçekleştirilir?

İş kazası tazminat hesaplama nasıl yapılır? Eğer sizin için sunduğumuz araçta bulunan alanları doldurursanız, merak ettiğiniz sonuçları hemen almanız mümkündür. İş kazası esnasında zarar gören çalışanın yaşı, cinsiyeti, maaşı ve gördüğü zarar miktarı ve söz konusu kazanın oluşmasındaki kusur durumu gibi kriterler dikkate alınır. Aktüeryal Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişi almış olan uzmanlarca hesaplar yapılır.

İş kazası sebebiyle manevi tazminat davası tek başına açılabileceği gibi maddi tazminat davasıyla beraber de açılabilmektedir. Ağır bedensel zarar ya da ölüm durumunda, zarar gören ya da ölenin yakınlarına manevi tazminat şeklinde uygun bir miktar paranın ödenmesine yönelik karar verilebilir. Manevi tazminat miktarı bir takım kriterler değerlendirilerek gerçekleştirilir. Manevi tazminat miktarı bir takım unsurlar değerlendirilerek hesaplanmaktadır.

    Manevi tazminat oranını tespit eden kriterler Borçlar Kanunu içinde 47. Maddede,

    Somut durumun özellikleri,

    Tarafların mali durumları,

    Tarafların olaydaki kusurların ağırlığı,

    Meydana gelen manevi zararın büyüklüğü,

    Olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücü şeklinde düzenlenmiştir.

Manevi tazminat şeklinde belirlenecek miktar tazminat sorumlusunu fakirleştirmemeli, alacaklısını da zenginleştirmemelidir. İş kazası hesaplama konusunda yardım arıyorsanız, size sunduğumuz araçlardan yararlanabilirsiniz.


iş kazası tazminat hesaplama