Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

İşsizlik Maaşı Hesaplama


İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplama nasıl gerçekleştirilir? İşsizlik maaşı sigortalı kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanarak günlük ortalama brüt kazanın yüzde 40 oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Bu biçimde hesaplanan işsizlik maaşı oranı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80 oranını geçmemektedir.

Bunun yanı sıra işsizlik damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmamaktadır. Eğer hesaplama işlemlerini nasıl yapacağını merak ediyorsanız size sunduğumuz programdan yararlanabilirsiniz. Ancak bu sizleri bilgilendirme amacını taşımaktadır.


İşsizlik Maaşı Hesaplama Programı 2023
Son 120 günde çalıştığınız gün sayısı
Son 4 aydaki brüt ücretlerinizin toplamı:

 

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı hesaplama günlük işsizlik ödeneği sigortalı kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40 oranıdır. Bu biçimde hesaplanan ödenek oranı 4857 sayılı olan İş Kanunu’nun 39. Maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80 oranını geçememektedir.

İşsizlik hesaplama yapmak istiyorsanız, sizin için sunduğumuz araçtan her zaman yararlanabilirsiniz.İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik ödeneği hesaplama öncesinde bunun ne olduğu da bilinmesi gereken konulardan bir tanesidir. Hizmet akdi ile işyerinde çalışırken istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına karşılık herhangi bir kasıt unsuru olmaksızın işini kaybeden sigortalı bireyin, işlerini kaybetmeleri sebebiyle uğradıkları gelir kaybının belirli bir süre ve ölçüde karşılayan, geçici destek işsizlik sigortası şeklinde ifade edilmektedir.

İşsizlik sigortası çerçevesi olan bireylere işsiz kalması durumunda ödenen geçici destek tutarı ise işsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği biçiminde tanımlanmaktadır. 4447 sayılı olan İşsizlik Sigortası Kanunu içerisinde düzenlenmiştir.

Kanun içerisinde belirtilen şartları sağlayan sigortalı işçiler işsiz kaldıkları zaman devletten belirli bir süre maaş alabilmektedir. Bundan faydalanabilmek için hizmet akdi feshinden sonraki 30 gün içinde kuruma müracaat etmek gerekir. Müracaat internet aracılığıyla rahat bir şekilde yapılabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Almanın Şartları Neler?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartlar da vardır. Kişilerin bunları da bilmesi ve dikkat etmesi, kendisi ile karşılaştırması gerekmektedir. Genel olarak bunlar aşağıda olduğu şekilde görülmektedir:

    Sigortalının kendi istek ve kusuru haricinde işsiz kalmış olası

    Sigortası priminin ödemiş olması

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen yahut elektronik ortamda müracaat etmesi

    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması

    Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 sene içinde minimum 600 gün süre ile işsizlik

Genel anlamda şartlar bu şekilde gözlemlenmektedir. İşsizlik ödeneği hesaplama hakkında bir fikir sahibi olmak istiyorsanız, sizinle paylaştığımız bu araçtan hemen yararlanabilir, aradığınız sonuçları hemen elde edebilirsiniz.

İşsizlik Maaşı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

İşsizlik maaşı için nasıl başvuru yapacağını bilmek de oldukça önemlidir. Müracaat işlemleri hizmet sözleşmesi feshinden sonraki 30 gün kapsamında, en yakın İŞKUR birimine giderek başvurmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Müracaat şahsen İŞKUR birimine giderek yapılabildiği gibi elektronik ortamda da gerçekleştirilebilmektedir. Mücbir nedenler haricinde 30 gün içinde müracaat edilmemesi durumunda müracaatta geciken süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşsizlik maaşı ödenebilmesi için sigortalı olan işsiz bireylerin, iş almaya hazır halde olması gerekir. Ödenek müracaat ile kişinin iş arayan kaydı gerçekleştirilmekte yahut güncellenmektedir. Bu sayede sigortalı işsizlerin danışmanlık, mesleki eğitim ve işe yerleşme gibi hizmetleri alması sağlanır. Bu bakımdan vekaletname ile müracaat yapılamamaktadır.

Genel anlamda işsizlik maaşına hak kazananlara sunulan hizmetler de aşağıda olduğu gibi, maddeler halinde verilebilir:

    İşsizlik Ödeneği

    Genel Sağlık Sigortası Primleri

    Yeni bir iş bulma

    Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi Eğer işsizlik maaş hesaplama yapmak istiyorsanız, size sunduğumuz araçtan yararlanarak istediğiniz sonuçları kısa süre içinde hemen alabilirsiniz.


işsizlik maaşı hesaplama