Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama


Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
Stopajlı/Stopajsız
Hesaplama Tipi
Stopaj Oranı
KDV Oranı
Tutar
Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Serbest meslek makbuzu hesaplama nasıl yapılır? SMM’nin açılıp Serbest Meslek Makbuzu şeklindedir ve serbest meslek erbabı olan kişilerin düzenlemesi gereken fatura veya fiş niteliği taşıyan, vergilerin tahsil edilebilmesi ve faaliyetlerin yasal düzlemde değerlendirilmesi için önem taşıyan bir evraktır. Bunun içinde serbest meslek erbabına, kazancına ve faaliyetine ilişkin bilgiler içermektedir. Serbest meslek makbuzu internet ortamında düzenlenmektedir.

Serbest meslek erbabı olan bireyler serbest meslek makbuzu keserek, müşteriden aldığı ücreti ve süreçte gerekli vergileri ödemiş olduğunu belirtmektedir.

Söz konusu makbuz, serbest meslek erbabının düzenlemesi gerektiği zorunlu bir belgedir ve bu nedenle büyük bir önem taşır. Herhangi bir işletmeye bağlı olmadan kendi bilgi ve becerisini kullanarak, mesleğini icra edenlere serbest meslek erbabı denmektedir. Bu işiler de vergilendirmeye tabi olup, SMM düzenleyerek ödeyecek olduğu vergiyi vergi dairesine bildirmektedir.

Stopaj ve KDV’ye tabi tutulan serbest meslek erbapları stopaj vergisini vergi dairesine ödemektedir. KDV ise çalışanın müşterisince ödenmelidir. Eğer avukat serbest meslek makbuzu hesaplama nasıl yapılır diyorsanız size sunduğumuz uygulamadan yararlanabilir, hemen sonuçları alabilirsiniz. Lakin bunlar bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır.

SMM’ye Yazılması Gereken Bilgiler

Serbest Meslek Makbuzu internet üzerinden düzenlenebilmektedir ve E-SMM olarak sisteme geçmektedir. Söz konusu makbuz içerisinde doldurulması gereken bir takım alanlar vardır. Söz konusu yerler eksik olmadan iyi bir şekilde doldurulmalıdır ve içinde şu gibi alanlar bulunmaktadır:

    Makbuzu kesen serbest meslek erbabının adı, soyadı veya işyeri unvanı ve adresi

    Serbest meslek mensubunun yaptığı faaliyet karşısında müşteriden alacağı ücret

    Makbuzun düzenlenme tarihi

    Serbest meslek makbuzunun alınma sebebi

    Serbest meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası

   Makbuzu teslim alacak müşterinin adı, soyadı veya işyeri unvanı ve adresi

Bunların hepsinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması şarttır. SMM hesaplama konusunda yardım almak istiyorsanız size sunduğumuz aracı kullanabilir, hemen gerekli sonuçları alabilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu İçin Hangi Vergiler Ödenmeli?

Serbest Meslek Makbuzunun asıl hedeflerin biri serbest meslek erbaplarının kazançlarını kayıt altına almadır. Genel anlamda SMM kesen serbest meslek erbabı şu gibi vergileri ödemektedir:

    Stopaj aynı zamanda gelir vergisi olarak da adlandırılmaktadır ve SMM’de yüzde 20 oranında uygulanmaktadır. Brüt ücretin yüzde 20’si gelir vergisi olmaktadır.

    Katma Değer Vergisi yani KDV, Serbest Meslek Makbuzu içinde yüzde 18 olarak uygulanmaktadır ve brüt ücretin yüzde 18’i olmaktadır.

Eğer SMM hesaplama konusunda yardım arıyorsanız size sunduğumuz araçtan yaradım almanız mümkündür.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Hesaplanır?

Serbest meslek makbuzu hesaplama gerçekleştirirken hem stopaj hem de KDV tutarları dikkate alınmalıdır. Ayrıca şu gibi detaylar da yine vardır:

    Brüt tutar üzerinden yüzde 20 oranında Serbest Meslek Makbuzu stopaj tutarı hesaplanmaktadır.

    Stopaj tutarı brüt tutardan çıkarılmakta, böylece net kazanç miktarı ortaya çıkarılmaktadır.

    Brüt tutar üzerinden yüzde 18 oranında KDV tutarı hesaplanmaktadır.

    Net kazanç miktarı ve KDV tutarı hesaplanmaktadır.

   Elde edilen rakam müşteriden tahsil edilmektedir.

Size sunduğumuz aracı kullanarak hesaplama işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

E-SMM Kimler İçin Zorunlu?

Bütün serbest meslekle uğraşan kişilerin serbest meslek makbuzlarını elektronik ortamda hazırlaması zorunludur. Eğer SMM hesaplama konusunda uygun bir araç arıyorsanız size sunduğumuz aracı kullanabilirsiniz. Gerekli yerleri doldurarak kısa süre içerisinde sonuçlar alabilirsiniz. Aracımız sizi bilgilendirmek üzere tasarlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Serbest meslek makbuzu ve fatura temel olarak hizmet veya ürün karşılığı alınan ücreti belgeleyen niteliktedir. Ancak sektör ve iş kapsamında SMM yahut fatura kesilmesi gerekir.

Bunların arasındaki en önemli fark Serbest Meslek Makbuzundaki stopaj kesintisinin yer almasıdır. Faturada stopaj yer almadığı için sene sonunda bu alanda ödeme yapılmaz ve gelirde bir düşün olmaz. Ancak SMM makbuzu kesildiği için sene sonundaki gelirlerden bir kısmı stopaj ödemesine aktarılmaktadır.

Fatura kesilmesi durumunda kişiler firma adına sene sonunda muhtasar beyannameyle ödeme gerçekleştirmektedir. SMM kesilmesi halinde direkt olarak tahsil edilmekte, makbuzu kesen tarafından yatırılmaktadır.

Serbest Meslek Makbuzu serbest meslek şeklinde tanımlanan mesleklerin her türlü finansal faaliyetleri ve tahsilatları için düzenlemek durumunda oldukları makbuza denilmektedir. Verilen hizmet neticesinde alınan ücreti belgelemek için kullanılan söz konusu makbuz değerli evrak kategorisinde bulunmaktadır.

İki nüsha olarak düzenlenen makbuzun kopya nüshası işletmede kalmaktadır. Asıl nüsha ise müşteriye verilmektedir. Makbuz kesimi esnasında uygulanacak KDV oranları da farklılık göstermektedir.

Serbest meslek makbuzlarına yazılması gereken farklı bilgiler vardır. Tahsil edilen paranın miktarı, vergi kimlik numarası yahut Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve bağlı olunan vergi dairesi, makbuzu alan tarafın adı, soyadı ve-veya iş yeri unvanı ile iş adresi bunlardan bazılarıdır.


serbest meslek makbuzu hesaplama