Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama 2023
Kazada Meydana Gelen Maddi Hasar
Yaralanma Ciddiyeti
Kazanın Neden Olduğu Diğer Kayıplar
Sigorta Poliçesi Kapsamındaki Tazminat Tutarı

 

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik kazası tazminat hesaplama nasıl yapılır? Trafikte hareket esnasında aracın farklı bir araca, yayaya veya bir cisme çarpması sonucunda meydana gelen olumsuz durum kapsamında ödenen tazminat için müracaat edilmektedir. Yaşanan kaza sonucunda maddi hasar, yaralanma ya da ölümler yaşanabilir.

Bu kapsamda trafik kazası tazminat hesaplama esnasında farklı başlıklar kullanılmaktadır ve bunlar genel hatları ile şöyledir:

    Maluliyet oranı

    Kazadaki kusur oranı

    Yaşı

    Aylık geliri

Maddi hasarlı, yaralanma ve ölümlü trafik kazalarında ödenecek olan sigorta poliçesine göre tespit edilir, ancak sigorta poliçesi üzerinde kalan miktar karşı taraftan istenebilir.

Trafik kazalarında tazminat alabilmek için bazı prosedürlerine yerine getirmek ve sigorta firmasına zamanında müracaat edilmesi gerekir.  Zamanında müracaat edilmesi, prosedürlerin sağlanması kısa süre ardından ilgili sigorta firması tarafından tazminat ödenmesine olanak tanır. Lakin firma ödeme gerçekleştirmez ya da az yaparsa poliçe sahibince sigorta firmasına dava yoluna gidilebilir.

Trafik kazası tazminat hesaplama da kaza tespit tutanağı üzerinde bulunan kusur oranı değerlendirilir. Eğer trafik kazası tazminat hesaplama programı arıyorsanız size sunduğumuz programdan yararlanabilirsiniz. Ancak bu sizi bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Trafik Kazası Hesaplamada Hangi Gelirler Dikkate Alınır?

Trafik kazası tazminat hesaplaması bazı unsurlar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Bunlar genel olarak kusur, maluliyet oranı, yaş ve gelir şeklindedir.

Bu bir örnek ile de anlatılabilir. Yaşanan kaza ardından maluliyet yaşayan kişinin malullük oranı yüzde 50 kabul edilsin. Maluliyete uğrayan bireyin kazadaki kusur oranı yüzde 20, yaşının 30 aylık maaşının da 10,000 TL olduğu düşünülsün.

Tazminat hesaplaması gerçekleştirilirken 10,000 TL maaştan kusur oranı düşülmeli, çıkan miktar da maluliyet oranıyla çarpılmalıdır.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme ve Zaman Aşımı

Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama için size verdiğimiz programdan yararlanırsanız bu konuda sonuçlara hemen ulaşabilirsiniz. Ancak bu bahsettiğimiz üzere sizi bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Trafik kazası  tazminat zaman aşımı hesap edilirken zarara uğrayan bireyin zararı ve zarar vereni öğrendiği tarih itibariyle başlar ve ondan itibaren 2 senedir. Her halde ise 10 senelik süre ardından tazminat zaman aşımına uğrar.

Asliye Hukuk Mahkemeleri burada görevli mahkemelerdir, ancak bazı durumlarda bu farklılık gösterebilir. Burada kazanın niteliği de ön plandadır. Kaza gerçekleştiren araçta yolcu veya yük varsa davaya Ticaret Mahkemeleri de bakabilir. Açılan davanın neticelenmesi ortalama bir ile üç sene sürebilir.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplamasını Etkileyen Unsurlar

Trafik kazası tazminat hesaplama konusunu etkileyen pek çok faktör vardır. Trafik Poliçe Sınırı bunlardan bir tanesidir.

Sigorta firmaları trafik poliçe sınırı kadar ödeme gerçekleştirir. Yaralanmaya bağlı tazminat değeri mevcut sigorta poliçe limitinin çok üzerinde olması halinde yapılması gereken kusurlu karşı tarafa aradaki fark için davaya gitmedir.

Kusur oranı da bunu etkileyen bir unsurdur. Kusur oranı doğrudan tazminat miktarını etkileyen bir detaydır. Kusur oranı ne kadar düşükse tazminat da o kadar çok çıkar. Orantısız tıbbi faturalar da tazminat hesaplamasında önemli başlıklardan bir tanesidir.

Sigorta firmaları makul ve gerekli tıbbi faturaları ödeyecektir, doktor faturalara aşırı testler ve tedavi eklenirse söz konusu maliyetler hesaplamadan çıkartılabilir. Az ve gerçek trafik kazası tazminat talepleri genel olarak direk sigorta firmasından alınabilir. Önemli olan doğru avukatla süreci idare etmedir. Trafik kazası tazminatı hesaplama etkileyen unsurlar etkileyen unsurlar sigorta firmaları, avukat tarafından temsil edilmeyen talep sahiplerine göre düşük ödemeler sunabilir.


trafik kazası tazminatı hesaplama