Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

Vekalet Ücreti Hesaplama


Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti hesaplama, avukatlara vekalet vermeden önce sorulan konulardan bir tanesidir. Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi çerçevesinde avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı ya da değeri belirtmektedir.

Avukatın iş sahibi adına iş ve işlem gerçekleştirdiği kişiyle arasındaki yazılı bir vekalet sözleşmesine binaen avukat tarafından avukatlık hizmeti verilebilir. Bunun yanı sıra vekalet akdi bulunmadan da avukatlık hizmeti verilebilir.

Her ne şekilde olursa olsun avukat ile iş sahibi arasında akdedilen yazılı ya da sözlü bir sözleşmeye istinaden, avukat tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlere avukatlık hizmeti denir. Söz konusu iş ve işlemler karşılığında iş sahibince avukata verilmesi gereken bedel de avukatlık ücretidir. Vekalet ücreti genel anlamda bu şekilde bahsedilebilir.

Eğer icra vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır gibi sorularınız bulunuyorsa, size sunduğumuz araç sayesinde hesaplama işlemini kısa süre içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra vekalet konusunda avukatlık büromuz ile iletişime geçerek yardım da alabilirsiniz.Vekalet Ücreti Hesaplama
Konusu
Mahkeme
Tutar

2023 Senesi Vekalet Ücreti

2023 vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır? Türkiye Barolar Birliği yani TBB tarafından her sene yayınlanan düzenlemeler uyarınca avukatların verdiği hizmetlerin taban fiyatı belirtilmektedir. 2023 senesinin vekalet ücreti tarifeleri de Türkiye Barolar Birliği tarafından tarife miktarlarını gösteren düzenleme Resmi Gazete içerisinde yayınlanmıştır.

Yasal Vekalet Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Türkiye Barolar Birliği vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır? Avukatlar tarafından verilmekte olan hizmetlerin karşılığı olan vekalet ücreti, Nispi ve Maktu Vekalet Ücreti olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı iş ve işlemlerde Nispi Vekalet Ücreti, bazı iş ve işlemlerde ise Maktu Vekalet Ücreti ödenmesi konusu TBB tarafından her sene hazırlanan düzenleme içerisinde belirtilmektedir.

Bunların arasında Nispi Vekalet Ücreti belirli bir yüzde, oransal değeri ifade eden bir değerdir. Uyuşmazlık konusu olan para miktarı ya da uyuşmazlık konusu olan şeyin değeri üzerinden yüzdesel oran şeklinde belirlenir. Avukata verilmesi gereken vekalet ücretini ifade eden bir terimdir.

Maktu Vekalet Ücreti ise uyuşmazlık konusuna göre belirli bir yüzde, yani oransal değer değil sabit bir miktarın öngörüldüğü düzenlemeler olmaktadır.

Bu bakımdan avukata ödenmesi gereken hizmet karşılığı bedellerde uyuşmazlık konusu olan husus ve uyuşmazlık konusu olan şeyin değerinin önemi bulunmamakta, gerçekleştirilecek işlemin tipik olarak belirlenmesi önem taşımaktadır. İcra takibi vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır diyorsanız, genel olarak verilen hizmetlerin karşılığı vekalet ücreti bu şekilde ayrılmaktadır.

İcra Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Türkiye Barolar Birliği vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır? TBB tarafından yayınlanmış olan tarife de İcra Vekalet Ücreti şeklinde belirli bir oran üzerinden tespit edilmiştir. Takip konusu alacağın belirli bir yüzdesi, icra vekalet ücreti olarak görülmektedir. 2022 tarifesine göre İşbu oranlar düzenlenmiştir. Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde gerçekleştirilen ve konusu para olan y da para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret şu şekildedir:

İlk 40.000,00 TL için yüzde 15,00

Sonra gelen 50.000,00 TL için yüzde 13,00

Sonra gelen 90.000,00 TL için yüzde 9,50

Sonra gelen 250.000,00 TL için yüzde 7,00

Sonra gelen 620.000,00 TL için yüzde 5,00

Sonra gelen 775.000,00 TL için yüzde 3,00

Sonra gelen 1.275.000,00 TL için yüzde 1,80

000,00 TL’den yukarısı için yüzde 1,00

Genel anlamda vekalet ücreti hesaplama genel anlamda bu şekilde görülmektedir. Eğer konu hakkında bilgi almak ve vekalet hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız büromuz ile iletişime geçmeniz yeterlidir.

Vekalet Ücreti Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

2023 vekalet ücreti hesaplama yaparken dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar yer alır. Bunlardan bir tanesi hukuki durumun geldiği aşamanın dikkate alınarak gerçekleştirilen vekalet ücreti hesaplamasıdır.

Bunun yanı sıra hak iddiası neticesinde ikame edilen davalarda reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesabında görülmektedir.

Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Borçlar Kanunu’nun 386. maddesinde vekalet sözleşmesi ile vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanmış olduğunu belirtmektedir. İcra takibi vekalet ücreti hesaplama konusuna bakıyorsanız, avukata nasıl vekalet verileceği de önemli başlıklardan bir tanesidir.

Avukata vekalet vermek isteyen kişinin, ilk olarak kanunen tespit edilen birtakım şartları taşıması gerekir. Buna göre avukata verilecek vekalet işlemlerinde önce kişinin akli dengesinin yerinde olması aranır. Bunun yanı sıra 18 yaşından büyük olması da temel şartlar içerisinde bulunmaktadır.

Söz konusu şartları taşımayan kişilerin avukata vekâlet vermesi, avukatın kendi adına hareket etmesini sağlaması mümkün olmaz. Noter vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın bilgilerini aldıktan sonra vekalet verecek olan şahsa hangi konuda vekalet vereceğini yöneltmektedir.

Ardından da kişi adına vekalet verilecek olan konular, noter huzurunda vekaletnameye birer birer eklenir. Sonrasında hazırlanmış olan vekalet verecek olan şahsa imzalatılarak birer nüshası da noterde kalmak üzre verildikten sonra vekaletname işlemleri tamamlanır.

Avukat Vekaleti Nedir ve Nasıl Çıkartılır?

Avukat vekaleti nedir ve nasıl çıkartılır? Eğer şahsınız ve şirketiniz adına avukatın iş yapmasını, dava ve takiplerde sizi temsil etmesini istiyorsanız, vekalet vermeniz gerekir. Vekalet ücreti hesaplama konusunu inceliyorsanız, vekaletin ne olduğunu da bilmeniz şarttır.

Vekaletname bir kimsenin, başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine dair yazılı bir evraktır. Davaya vekalet Hukuk Muhakemeleri Kanunu 71-83. maddeleri içerisinde düzenlenmiştir. Davaya vekalet kanun içerisinde özel yetki verilmesini gerektiren konular saklı kalmak üzere hüküm kesinleşinceye kadar vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderinin tahsili ile buna ilişkin makbuz verilmesine ve söz konusu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine dair yetkiyi içerir.

Vekaletname Türleri Nelerdir?

Türkiye Barolar Birliği vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır diyorsanız, size sunduğumuz araçtan yardım alabilirsiniz. Eğer avukata vekalet vermek veya bu konuda fikir almak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz.

Genel anlamda vekile dava vekaleti iki şekilde verilebilmektedir. Bunlardan bir tanesi özel dava vekaletnamesidir. Sadece belirli bir ya da birkaç davanın takibi için verilen vekaletnamedir. Vekil özel dava vekaletnamesi ile müvekkilini vekaletname içerisinde belirtilen davadan başka davada temsil edememektedir.

İkinci türü ise genel dava vekaletnamesidir. Müvekkilin açtığı ve açacağı, müvekkile karşı açılmış tüm davaları takip etmek için verilmektedir. Vekil genel dava vekaletnamesi ile müvekkilini farklı davalarda da temsil edebilmektedir.

Vekaletname Düzenlemeye Yetkili Olan Makamlar Nelerdir?

Vekaletname düzenleme yetkisi Türkiye Cumhuriyeti’ne noterlere, yabancı ülkelerde ise Türk elçilik ve konsolosluklarına verilmiştir. Ülkemizde bulunan herhangi bir noterde genel ya da özel vekaletname düzenlenebilmektedir. Yabancı ülkelerde mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının da vekaletname düzenleme yetkisi yer almaktadır.

Yabancı ülkelerde mevcut olan noter benzeri kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ise yetkili makamın düzenlediğine dair Türk konsoloslukları tarafından onaylanması ve şerh düşülmesi durumunda, vekaletname yerine geçerek kullanım görebilir.

Vekaletname Verirken Gerekli Belgeler

Avukata vekalet vermek için gereken belgeler de büyük bir önem taşımaktadır. Bunlardan bir tanesi üzerinde vekalet verecek kişinin Türkiye Cumhuriyeti numarasının bulunduğu herhangi bir kimlik belgesidir.

İkinci olarak vekalet verilecek avukatın adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adres bilgileri yer almaktadır. Üçüncü olarak da son 6 ay içerisinde çektirilmiş olan 2 adet fotoğraf gerekmektedir.  Ayrıca şirket adına vekaletname verileceği durumlarda imza sirküsü, şirketi temsile görevlendirilen kişinin yetki belgesi de yer almaktadır.

Bunun yanı sıra 2023 vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır diyorsanız, size sunduğumuz araçtan yararlanabilirsiniz. Konusu para olan davalar için,

Sulh mahkemeleri,

İcra mahkemeleri,

Sulh ceza/infaz mahkemeleri,

Asliye mahkemeleri,

Tüketici mahkemeleri,

Fikri ve sınai mahkemeleri,

İdare ve vergi mah. duruşmalı

İdare ve vergi mah. duruşmasız

Çerçevesinde tutarlar hesaplanabilir. Ayrıca icra takibi vekalet ücreti hesaplama da yer almaktadır. Hesaplamak istediğiniz miktarı girdikten sonra tutar bilgisini girebilir ve hesapla üzerine tıklayabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Vekalet tutarı her sene farklılık gösterebilmektedir. Eğer konu hakkında güncel bilgileri almak istiyorsanız iletişime geçerek konu hakkında merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz.

Vekalet ücreti farklı mahkeme türlerine göre özel bir şekilde hesaplanmaktadır. Vekalet ücreti hesaplama için paylaştığımız aracı kullanırsanız, bu konuda aradığınız cevaplara kısa süre içerisinde istediğiniz cevapları almanız mümkündür.

Vekalet ücreti genel anlamda iki ayrı ele alınmaktadır. Yargılama gideri olarak hükmedilen avukatlık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre iki biçimde hükmedilebilmektedir. Bunların birincisi maktu vekalet ücreti, ikincisi ise nispi vekalet ücreti şeklinedir. Her ikisinin anlamı farklılık arz etmektedir.

Bunların arasında Nispi Vekalet Ücreti belirli bir yüzde, oransal değeri ifade eden bir değerdir. İkinci tür ise maktu olmaktadır. Maktu Vekalet Ücreti uyuşmazlık konusuna göre belirli bir yüzde, yani oransal değer değil sabit bir miktarın öngörüldüğü düzenlemeler şeklindedir.

Maktu Vekalet Ücreti ise uyuşmazlık konusuna göre belirli bir yüzde, yani oransal değer değil sabit bir miktarın öngörüldüğü düzenlemeler olmaktadır. Vekalet ücreti hesaplama için sizinle paylaştığımız aracı kullanmanız mümkündür.

vekalet ücreti hesaplama